Copyright 2024 - Фондация "Милен Григоров"

Списък на отличените 2017

winner robotНаградите връчват:

г-жа Таня Михайлова -  заместник-министър на образованието и науката

имж. Владимир Григоров - председател на фондация "Милен Григоров"

 

Училища

1. Първа награда 2000 лв. + плакет на община Горна Оряховица
„Комплекс от учебни макети за индустриални и мобилни роботи” на ПГ КТ С, гр.Правец.

2. Втора награда 1000 лв. + плакет на община Горна Оряховица
„Умна кьща със соларна станция” на Клуб „Роботи“, гр. Бяла.

3. Трета награда 900 лв. + плакет на община Горна Оряховица

„Иновативни решения в обучението по софтуер и хардуер с приложения в реалния бизнес” на Клуб на програмистите, гр. Велико Търново.

4. Шест поощрителни награди по 500 лв.

„Роботи за обслужване на автоматизирани системи” на ПГ МЕТТ Шумен.

„Електронен пастир” на НПГ „Д.Талев”, гр. Гоце Делчев.

„Метеорологичен дрон и информационна система за присъствие” на ПГЕЕ Пловдив.

„Електронни устройства за промишлеността и за битови нужди” на ПГ „Ген.Вл.Заимов”, гр. Сопот.

„Пълноценни решения на здравословни и екологични проблеми” на СПГЕ „Дж.Атанасов”, гр. София.
„Електромобил” на ПГ СГСТ, гр. Чепеларе

Академични институции

„Интегриране на мозъчен интерфейс с хуманоиден робот НАО” на и-т по Роботика,
БАН, гр. София - 1000 лв.

Индустриални фирми

„Рокет печки” на „Грейко”, гр. Горна Оряховица - 700 лв.
„Зарядна станция” на „Механика инженеринг”, гр. Горна Оряховица - 700 лв.
„Вълшебно огледало” на „Пасат електроникс”, гр. Горна Оряховица - 700 лв.

Плакети

1. Дом на младите техници, гр. Миргород, Украйна
2. Училище от гр. Питещ, Румъния
З. ПГЕ гр. Варна
4. ПГ „А. Златаров”” гр. Видин
5. ПГМЕ гр. Бургас
6. ПГЕА гр. София
7. Отбор „Формула Стюдънт” ТУ София
8. ПТГ гр. Ямбол
9. ПГЕЕ гр. Русе
10. НПГПТО гр. София
11. ПГПТ гр. Лом
12. ПГЕЕ „М. Ломоносов” гр. Г. Оряховица

 

f t g m