Copyright 2021 - Фондация "Милен Григоров"

Класиране - Младежко Техническо Творчество 2019

MTT logo 200

На основание заповед №4 от 30.09.2019г. комисията по оценяване направи оглед на експонатите на изложителите в Спортна зала „Никола Петров“ и извърши следната класация:

1.Специална награда
1000 лв. и плакет от община Г. Оряховица – ПГ „Ген. В. Заимов“ Сопот за „Автоматизиран училищен звънец“ и „Автоматизирана система за измерване параметри на околната среда“

2. ПЪРВА Награда ЛАПТОП:
2.1. Лаптоп и плакет от община Г. Оряховица – ТУЕС София за проект „Куче робот“;
2.2. Лаптоп и плакет от община Г. Оряховица – ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ Горна Оряховица за „Роботизирана транспортна платформа“;
2.3. Лаптоп и плакет от община Г. Оряховица – Николета Петкова клуб по програмиране „Рокботикс“.

3. ВТОРА награда 500 лв.:
3.1. 500 лв. и плакет от община Г. Оряховица – Каси Темпра Пак за проект „Чек конвейер“ ;
3.2. 500 лв. и плакет от община Г. Оряховица – ПТГ „Никола Василиади“ Габрово за разработване на специализирани софтуерни проекти. 

4. ТРЕТА награда 300 лв.:
4.1. 300 лв. и плакет от община Г.Оряховица - НПГ „Д. Талев“ Гоце Делчев за проект „Автоматизирана система за прием на лекарства“;
4.2. 300 лв. и плакет от община Г.Оряховица - ПГЕЕ Пловдив разработки в областта на роботиката и микроконтролерните системи;
4.3. 300 лв. и плакет от община Г.Оряховица - ВМГ „Св. Н. Чудотворец“ Варна за „Система за определяне на съпротивлението на плавателни съдове“.

5. Поощрителни награди ТАБЛЕТ:
5.1. Таблет и плакет от община Г. Оряховица – Университет за деца;
5.2. Таблет и плакет от община Г. Оряховица – НПГ „Д. Талев“ Гоце Делчев за проект „Автоматизирана поливна система“;
5.3. Таблет и плакет от община Г. Оряховица – ТУ-Габрово за проект „Гласово управление на домашни електроуреди“;
5.4. Таблет – „БитРоботс“ Русе за проект „Роботизиран заводски транспорт“;
5.5. Таблет – РУ „Ангел Кънчев“ за проект „Система за лазерно гравиране“;
5.6. Таблет – ПГМЕЕ Бургас за проект „Електромобил“;
5.7. Таблет – ТУ – София за проект „Фрактални антени“;
5.8. Таблет – СПГЕ „Д. Атанасов“ София за проект „Поливна система“

6. Поощрителни награди РОБОТ КИТ:
6.1. Робот Кит – ТУ Варна;
6.2. Робот Кит – ПГМЕТ Пазарджик;
6.3. Робот Кит – ПГКТС Правец;
6.4. Робот Кит – ПГМЕТТ „Христо Ботев“ Шумен;
6.5. Робот Кит – ПГМ Севлиево;
6.6. Робот Кит – ПГЕЕ Русе;
6.6. Робот Кит – ПТГ Враца;
6.8. Робот Кит – ПГ по Телекомуникации София; 

7. Поощрителни награди АРДУИНО НАНО:
7.1. Комплект Ардуино Нано – инж. Росен Христов;
7.2. Комплект Ардуино Нано – ПГЕ „Ал. Попов“ Велико Търново;
7.3. Комплект Ардуино Нано – ПГЕА София;
7.4. Комплект Ардуино Нано – ПГЯЕ Козлодуй;
7.5. Комплект Ардуино Нано – ПТГ „Васил Левски“ - Горна Оряховица;
7.6. Комплект Ардуино Нано – ПГЕЕ Бургас;
7.7. Комплект Ардуино Нано – НВУ „Васил Левски“;
7.8. Комплект Ардуино Нано – ХТМУ - София;
7.9. Комплект Ардуино Нано – ЕПУ - Перник;
7.10. Комплект Ардуино Нано – ПГХТ „Асен Златаров“ – Горна Оряховица.

 

КОМИСИЯ:
1. доц. д-р инж.Александър Иванов – Председател
2. доц. д-р инж.Стефан Иванов
3. инж. Кирил Иванов

 

f t g m