Copyright 2020 - Фондация "Милен Григоров"

Програма на конкурса "Младежко техническо творчество" 10-11.11.2020

Уважаеми участници в Конкурса на Младежко Техническо Творчество.
Обявяваме дните за провеждането му 10 и 11 ноември 2020г.

Откриване на 10.11.2020г от 10:30ч. в ПГЕЕ" М.В.Ломоносов" гр. Г.Оряховица.

На 10 ноември пред журито ще представят своите разработки следните екипи:

1. ПГЕЕ "М.В.Ломоносов" - гр. Г.Оряховица
2. ПГМЕТ "ген.Иван Бъчваров" - гр. Севлиево
3. Механика Инженеринг ЕООД и Бултраф ООД - гр. Г.Оряховица
4. Робко СИИИ ЕООД - гр. Пловдив
5. ПТГ"д-р Никола Василиади" - гр. Габрово
6. Бит Електроникс ООД и Клуб БИТ Роботс - гр. Русе
7. Клуб на програмиста - гр. Велико Търново

На 11 ноември ще се представят онлайн всички останали регистрирали се, за които до 25 октомври ще обявим график.

Умоляваме всички ръководители на екипи да изпратят в електронен вид до 25.10.2020г. описание на проектите, които ще представят (до страница за експонат).

 

с Уважение:

инж. Владимир Григоров

f t g m