Copyright 2022 - Фондация "Милен Григоров"

График за провеждане Конкурса на Младежко Техническо Творчество на 16.11.2020г.

Откриване от 10:15ч. до 10:45ч.

1. ПГЕЕ "М.В.Ломоносов" гр.Г.Оряховица - от 10:45 до 11:05
2. "Механика Инженеринг" ЕООД, "Бултраф" ООД и "Грейко" ООД гр. Г.Оряховица - от 11:05 до 11:30
3. "Робко СИИИ" ЕООД гр. Пловдив - от 11:30 до 12:10
4. "Бит Електроникс" ООД и Клуб "БИТ Роботс" гр. Русе - от 12:10 до 12:30
5. "Тинузавър" ООД гр. Велико Търново - от 12:30 до 12:50
6. Национален военен университет "Васил Левски" В.Търново - от 12:50 до 13:15

Почивка 20 мин.

7. ПТГ "д-р Никола Василиади" гр. Габрово - от 13:35 до 13:55
8. ПГМЕТ "ген.Иван Бъчваров" гр. Севлиево - от 14:00 до 14:20
9.  ПГ "ген.Владимир Заимов" гр. Сопот - от 14:20 до 14:45
10. Технически университет - Варна - от 14:45 до 15:15

f t g m