Copyright 2024 - Фондация "Милен Григоров"

Класиране - Младежко Техническо Творчество 2020

ПРОТОКОЛ

На основание заповед №5 от 11.10.2020г. комисията по оценяване направи преглед на проектите на представилите се онлайн участници и извърши следната класация:

 

1. Специална награда – На Фирма “Робко СИИИ“ООД гр.Пловдив за „Прототип на робот“ – Лаптоп, 500лв. и Плакет на Община Горна Оряховица

2. Първа награда – Лаптоп и Плакет на Община Горна Оряховица

2.1. На Клуб по роботика в ПГ“Ломоносов“гр.Г.Оряховица за „Мобилна система за отчитане и анализ параметрите на околната среда“

2.2. ПГЕЕ гр.Пловдив за „Кондуктометър за измерване проводимостта на нехомогенни материали“

2.3. НПГ „Димитър Талев“ гр.Гоце Делчев за проект „Управление на битови отпадъци“

2.4. ПГСГСТ „Н.Вапцаров“ гр.Чепеларе за „Телеметрична система за управление на състезателен автомобил“

3. Втора награда – 400лв. и Плакет на Община Горна Оряховица

3.1. Фирма „Бултраф“ЕООД и фирма „Грейко Инженеринг“ООД за „Станция за дезинфекция“

3.2. ПГЕЕ „Константин Фотинов“ гр.Бургас за „Програмируем асансьор“

3.3. ПТГ „Д-р Никола Василиади“ гр.Габрово за проект на „Бар БОТ“

3.4. Фирма „Бит Електроникс“ ООД за „Безконтактна Вендинг Машина“

3.5. ПГ „Ген.Владимир Заимов“ гр.Сопот за „Робко робот“

4. Трета награда – 300лв.

4.1. Клуб по роботика „Vendom Prime” гр.София за „Симулатор за обучение“

4.2. ПГЕЕ „Мария Кюри“ гр.Сливен за проекта „Безкрайно огледало“

4.3. ПГЕЕ „Капитан Петко Войвода“ гр.Кърджали за „3D принтирани роботи“

4.4. ПГЕЕ гр.Пловдив за „Механизирана поточна линия за сортиране на детайли по цвят“

4.5. Георги Германов от гр.София за „Смарт Бокс и FM маска срещу Ковид-19“

5. Поощтрителни награди – Ваучери за магазини Елимекс

5.1. Робоакадемия гр.Шумен

5.2. ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ гр.Русе

5.3. ПГМЕТ „Ген.Иван Бъчваров“ гр.Севлиево

5.4. ПГ по Ядрена Енергетика „Игор Курчатов“

5.5. Технически университет гр.Русе

5.6. Технически университет гр.Варна

5.7. Технически университет гр.Габрово

5.8. ВУ „Васил Левски“ гр.Велико Търново

 

КОМИСИЯ:

1. доц. д-р инж.Стефан Иванов – председател
2. доц. д-р инж.Цветелина Георгиева
3. инж.Кирил Иванов


20.11.2020г.
гр.Горна Оряховица

 

 
f t g m