Copyright 2023 - Фондация "Милен Григоров"

Класиране - Младежко Техническо Творчество 2020

ПРОТОКОЛ

На основание заповед №5 от 11.10.2020г. комисията по оценяване направи преглед на проектите на представилите се онлайн участници и извърши следната класация:

 

1. Специална награда – На Фирма “Робко СИИИ“ООД гр.Пловдив за „Прототип на робот“ – Лаптоп, 500лв. и Плакет на Община Горна Оряховица

2. Първа награда – Лаптоп и Плакет на Община Горна Оряховица

2.1. На Клуб по роботика в ПГ“Ломоносов“гр.Г.Оряховица за „Мобилна система за отчитане и анализ параметрите на околната среда“

2.2. ПГЕЕ гр.Пловдив за „Кондуктометър за измерване проводимостта на нехомогенни материали“

2.3. НПГ „Димитър Талев“ гр.Гоце Делчев за проект „Управление на битови отпадъци“

2.4. ПГСГСТ „Н.Вапцаров“ гр.Чепеларе за „Телеметрична система за управление на състезателен автомобил“

3. Втора награда – 400лв. и Плакет на Община Горна Оряховица

3.1. Фирма „Бултраф“ЕООД и фирма „Грейко Инженеринг“ООД за „Станция за дезинфекция“

3.2. ПГЕЕ „Константин Фотинов“ гр.Бургас за „Програмируем асансьор“

3.3. ПТГ „Д-р Никола Василиади“ гр.Габрово за проект на „Бар БОТ“

3.4. Фирма „Бит Електроникс“ ООД за „Безконтактна Вендинг Машина“

3.5. ПГ „Ген.Владимир Заимов“ гр.Сопот за „Робко робот“

4. Трета награда – 300лв.

4.1. Клуб по роботика „Vendom Prime” гр.София за „Симулатор за обучение“

4.2. ПГЕЕ „Мария Кюри“ гр.Сливен за проекта „Безкрайно огледало“

4.3. ПГЕЕ „Капитан Петко Войвода“ гр.Кърджали за „3D принтирани роботи“

4.4. ПГЕЕ гр.Пловдив за „Механизирана поточна линия за сортиране на детайли по цвят“

4.5. Георги Германов от гр.София за „Смарт Бокс и FM маска срещу Ковид-19“

5. Поощтрителни награди – Ваучери за магазини Елимекс

5.1. Робоакадемия гр.Шумен

5.2. ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ гр.Русе

5.3. ПГМЕТ „Ген.Иван Бъчваров“ гр.Севлиево

5.4. ПГ по Ядрена Енергетика „Игор Курчатов“

5.5. Технически университет гр.Русе

5.6. Технически университет гр.Варна

5.7. Технически университет гр.Габрово

5.8. ВУ „Васил Левски“ гр.Велико Търново

 

КОМИСИЯ:

1. доц. д-р инж.Стефан Иванов – председател
2. доц. д-р инж.Цветелина Георгиева
3. инж.Кирил Иванов


20.11.2020г.
гр.Горна Оряховица

 

 

График за провеждане Конкурса на Младежко Техническо Творчество на 17.11.2020г.

Начало 09:00ч. 

1. "Апостол Арнаудов" гр.Русе - от 09:05 до 09:25 

2. ПГ по Механо-електротехника гр.Пазарджик - от 09:25 до 09:50 

3. ПГЕЕ гр.Пловдив - от 09:50 до 10:15 

4. НПГ по КТС гр.Правец - от 10:15 до 10:40 

5. ТУ-Русе - от 10:40 до 11:00 

6. ПГЕЕ "Константин Фотинов" гр.Бургас - от 11:00 до 11:25 

7. ТУ-Габрово - от 11:25 до 12:05 

 

Почивка от 12:05 до 12:25 

 

8. ЧОУ "Томас Едисон" - от 12:25 до 12:45 

9. ПГЕА гр.София - от 12:45 до 13:10 

10. Неврокопска професионална гимназия гр.Гоце Делчев - Клуб роботика - от 13:10 до 13:35 

11. СПТЕ "Джон Атанасов" гр.София - от 13:35 до 14:00 

12. Робо академия гр.Шумен - от 14:00 до 14:15 

13. ПГЕЕ гр.Сливен - от 14:15 до 14:35 

14. ПГЕЕ гр.Кърджали - от 14:35 до 14:50 

15. Клуб по роботика "Vendom Prime" гр.София - от 14:50 до 15:10

16. ПГ СГСТ гр.Чепеларе - от 15:10 до 15:25 

17. НПТГ "Шандор Петьофи" гр.Разград - от 15:25 до 15:40 

18. ПГЯЕ "Игор Корчатов" гр.Козлодуй - от 15:40 до 15:55 

19. ПТГ "Вапцаров" гр.Враца - от 15:55 до 16:10 

 

Конкурса Изложение ще се проведе на платформата ZOOM и живо предаване в YouTube.

 

Вижте регламента за участие, както и критериите за оценка на експонатите!

 

График за провеждане Конкурса на Младежко Техническо Творчество на 16.11.2020г.

Откриване от 10:15ч. до 10:45ч.

1. ПГЕЕ "М.В.Ломоносов" гр.Г.Оряховица - от 10:45 до 11:05
2. "Механика Инженеринг" ЕООД, "Бултраф" ООД и "Грейко" ООД гр. Г.Оряховица - от 11:05 до 11:30
3. "Робко СИИИ" ЕООД гр. Пловдив - от 11:30 до 12:10
4. "Бит Електроникс" ООД и Клуб "БИТ Роботс" гр. Русе - от 12:10 до 12:30
5. "Тинузавър" ООД гр. Велико Търново - от 12:30 до 12:50
6. Национален военен университет "Васил Левски" В.Търново - от 12:50 до 13:15

Почивка 20 мин.

7. ПТГ "д-р Никола Василиади" гр. Габрово - от 13:35 до 13:55
8. ПГМЕТ "ген.Иван Бъчваров" гр. Севлиево - от 14:00 до 14:20
9.  ПГ "ген.Владимир Заимов" гр. Сопот - от 14:20 до 14:45
10. Технически университет - Варна - от 14:45 до 15:15

Нови дати на конкурс "Младежко техническо творчество"

Уважаеми участници,
информираме Ви, че засега датите за провеждането на конкурс "Младежко техническо творчество" са 16 и 17 ноември 2020г.
Допълнително ще обявим отборите, както и реда на тяхното представяне.
Взети са всички предпазни мерки, съобразно усложнената обстановка с COVID-19.
f t g m