Copyright 2024 - Фондация "Милен Григоров"

Клуб "Роботи - Бяла"

LogoBR 5Клуб "Роботи-Бяла" е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в Русенски окръжен съд през 2015г., със седалище в гр.Бяла, област Русе, ул.“Минчо Папасчиков“ №8.

Органът на управление на клуба е Управителен съвет и Управител – инж.Антон Борисов Анчев, тел.: 0884215544.

Клубът има лого, фейсбук страница (@byalarobots) и сайт, който е на адрес www.brc.soupvolov.com.

В клуб „Роботи-Бяла“ членуват 24 души, сред които има ученици в СУ „Панайот Волов“ – гр.Бяла, ПМГ „Баба Тонка“ – гр.Русе, студенти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий" – В.Търново, студенти от Русенски университет и инженери, работещи в ИТ сферата .
Клубът разполага със хардуер и методика - собствена разработка.

Основни цели на клуб „Роботи-Бяла“ са:

  1. Да насърчава и развива уменията и интереса на младите хора към науката, техниката и роботиката, чрез извънкласни занимания, участие в научни състезания в страната и чужбина;
  2. Да разработва научни проекти и създава прототипи, в сътрудничество с други подобни организации в страната и чужбина;
  3. Да организира и провежда самостоятелно или съвместно с други подобни организации обучителни форуми в страната и чужбина.

Тази година, клуб „Роботи-Бяла“ отново ще бъде участник на изложението и ще покаже най-новите си разработки.

 byala robots club 11byala robots club 1byala robots club 2byala robots club 3byala robots club 4byala robots club 5byala robots club 6byala robots club 7byala robots club 8byala robots club 9byala robots club 10byala robots club 12

f t g m